موادغذایی

روغن سرخ کردنی اویلا(3لیتری)
18,450 تومان
17,000 تومان
تن ماهی پولک
5,450 تومان
5,200 تومان
رب دلپذیر
4,150 تومان
4,000 تومان
2,100 تومان
1,900 تومان
 تی بگ طلایی گلستان
4,300 تومان
3,600 تومان
نودالیت سبزیجات
1,200 تومان
1,150 تومان
1,200 تومان
1,150 تومان
نودالیت قارچ
1,200 تومان
1,150 تومان
نود الیت گوشت
1,200 تومان
1,150 تومان
عصاره پودر سبزیجات الیت
700 تومان
650 تومان
قُوّتو قهوه آیبا 200 گرمی
200,000 تومان
لواشک نازلی
1,000 تومان
42,000 تومان

پروتئین و منجمد

8,500 تومان
8,300 تومان
6,700 تومان
6,500 تومان
همبرگر 202 (60%)
9,500 تومان
9,400 تومان
فلافل 202
4,950 تومان
خمیر پیراشکی
4,900 تومان
4,800 تومان
8,500 تومان
8,300 تومان
ماهی تیلا پیلا
18,000 تومان
6,700 تومان
6,500 تومان
سوسیس آلمانی
3,500 تومان
3,450 تومان